חדשות
מחירים המעודכנים לשבוע של ה 29 בנובמבר 2020 הם: טלאים/יות 28.5 - 29.5 (שקל לק״ג), כבשים 17 שקל, כבשים ירודות 14 שקל, טליות שלא התעברו עד גיל שנה 22 שקל לק״ג, טליות שלא התעברות מעל גיל שנה 20 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ

בוקר טוב, מחירים המעודכנים לשבוע של ה 15 בנובמבר 2020 הם: *טלאים/יות* 28.5 - 29.5 (שקל לק״ג), *כבשים* 17 שקל, *כבשים ירודות* 14 שקל, *טליות* שלא התעברו עד גיל שנה 22 שקל לק״ג, *טליות* שלא התעברות מעל גיל שנה 20 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ

שלום חברים, מחירים מעודכנים לשבוע של ה 25 באוקטובר 2020: טלאים/יות 28.5 - 29.5 (שקל לק״ג), כבשים 17 שקל, כבשים ירודות 14 שקל, טליות שלא התעברו עד גיל שנה 22 שקל לק״ג, טליות שלא התעברות מעל גיל שנה 20 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ

מחירי הצאן לשבוע של ה 18 באוקטובר 2020: 28.5 - 29.5 שקל לק״ג טלאים, ו- 17 שקל לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ.

בוקר טוב חברים, מחירי הצאן לשבוע של ה 11 באוקטובר 2020: 28.5-29.5 שקל לק״ג טלאים, ו- 17 שקל לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ.

מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 27 בספטמבר 2020: טלאים וטליות 30 - 29 שקל לק״ג, כבשים 18 - 17 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ.

מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 14 בספטמבר 2020: טלאים וטליות 30 - 31 שקל לק״ג, כבשים 17 - 16 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ.


מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 7 בספטמבר 2020: טלאים וטליות 30.5 - 31.5 שקל לק״ג, כבשים 17.5 - 16.5 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ.

מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 24 באוגוסט 2020: טלאים וטליות 32.5 - 31.5 שקל לק״ג, כבשים 17-18 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ.
מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 2 באוגוסט 2020: טלאים וטליות 32-33 שקל לק״ג, כבשים 17-18 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ.

מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 26 ביולי 2020: טלאים וטליות 32-33 שקל לק״ג, כבשים 17-18 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ.

מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 19 ביולי 2020: טלאים וטליות 32-33 שקל לק״ג, כבשים 17-18 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ.

מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 12 ביולי 2020: טלאים וטליות 32-33 שקל לק״ג, כבשים 17-18 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ. ללא שינוי מהשבוע שעבר


מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 5 ביולי 2020: טלאים וטליות 32-33 שקל לק״ג, כבשים 17-18 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ. ללא שינוי מהשבוע שעבר

מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 28 ביוני 2020: טלאים וטליות 32-33 שקל לק״ג, כבשים 17-18 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ


מחירי הצאן לשבוע של ה 21 ביוני 2020 - טלאים/יות: 31.5 - 32.5 שקל לק״ג, כבשים 17-18 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ


מחירי הצאן לשבוע של ה 7 ביוני 2020 - טלאים/יות: 31-32 שקל לק״ג, כבשים 17-18 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ

מחירי הצאן נכון ל 1 ביוני 2020 - טלאים וטליות: 31-32 שקל לק״ג, כבשים: 17-18 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ

מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 17 במאי 2020 - לטלאים וטליות: 30.5 - 31.5 שקל לק״ג משקל חי, לכבשים: 17 - 18 שקל לק״ג משקל חי. המחירים כוללים מע״מ


מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 5 במאי 2020 - טלאים וטליות: 30 - 31 שקל לק״ג, כבשים: 17 - 18 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ


מחיר הצאן לשבוע של ה 20 באפריל 2020: טלאים/יות 28 - 29 שקל לק״ג, כבשים 16 - 17 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ


מחירי הצאן נכון לשבוע של ה 5 באפריל 2020 - טלאים/יות 27.5 - 28.5 שקל לק״ג, מחירי כבשים 15.5 - 16.5 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מנכון לשבוע של ה 1 במרץ 2020 - מחירי הצאן המומלצים: 27-28 שקל לק"ג טלאים וטליות. מחיר כבשים 15-16 שקל לק"ג. המחירים כוללים מע"ממחירי הצאן לשבוע של ה 6 בפברואר 2020: טלאים/יות 25.5-26.5 שקל לק״ג, מחירי כבשים בוגרות 14-15 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ


מחירי הצאן לשבוע של ה 6 בינואר 2020: 25.5 - 26.5 שקל לק״ג טלאים/יות, 14 - 15 שקל לק״ג כבשים בוגרות. המחירים כוללים מע״מ.


מחירי הצאן לשבוע של ה 15 בדצמבר 2019 - טלאים/יות 26.5 - 27.5 שקל לק״ג, כבשים 14 - 15 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״ממחירי הצאן לשבוע של ה 10 בנובמבר 2019: 27.5 - 28.5 שקל לק״ג טלאים/טליות ו 14 - 15 שקל לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ


מחירי הצאן לשבוע של ה 8 בספטמבר 2019 הם: 32 -31 שקל לק"ג של טלאים וטליות. מחירי כבשים יוצאות 17-16 שקל לק"ג (המחירים כולל מע"מ).
מחירי כבשים וטלאים נכון לשבוע של ה 5 באוגוסט 2019 - לטלאים וטליות 32 - 33 שקל לק״ג חי, לכבשים בוגרות 17 - 18 שקל לק״ג חי. המחירים כוללים מע״מ


מחירי הצאן המומלצים ל 9 ביולי 2019: 31.5 - 32.5 שקל לק״ג טלאים וטליות ו- 18-19 שקל לק״ג של כבשים בוכרות. המחירים כוללים מע״מ

הליך ניוד חלב בקר, כבשים, עיזים - ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב בקר/ כבשים/ עיזים. המועד האחרון להגשת בקשה הינו 3.7.2019.


מחירי הצאן נכון לשבוע של ה- 10 ביוני 2019: 31.5 - 32.5 שקל לק״ג עבור טלאים וטליות, 18 - 19 שקל לק״ג עבור כבשים. המחירים כוללים מע״מ.


מחירי טלאים וטליות המומלצים נכון להיום, ה 3 ביוני 2019: 31.5-32.5 שקל לק״ג. המחירים המומלצים לכבשים: 18-19 שקל לק״ג. כל המחירים כוללים מע״מ

מחירי טלאים וטליות המומלצים נכון להיום, ה 30 במאי 2019: 31-32 שקל לק״ג. המחירים המומלצים לכבשים: 18-19 שקל לק״ג.מחירי הצאן נכון לשבוע של ה 19 במאי 2019: טלאים וטליות נמכרים ב 30.5-31.5 שקל לק״ג, כבשים נמכרות ב 18-19 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ.

כנס מדעי הבקר והצאן יתקיים בבנייני האומה בירושלים ב 4 - 2 בדצמבר 2019. פרטים בהמשך...מחירי הצאן נכון ל 10 באפריל 2019: טלאים וטליות 29.0-30.0 שקל לק״ג חי, מחירי כבשים 17.5-18.5 שקל לק״ג חי. המחירים כוללים מע״מ.מחירי טלאים וטליות נכון לשבוע של 10 במרץ 2019 : 28 - 29 שקל לק״ג חי, מחירי כבשים בוגרות 17 - 18 שקל לק״ג משקל חי. המחירים כוללים מע״מ

בקשות לקבלת מכסת חלב כבשים ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל meital@milk.org.il ובפקס 03-9564766 עד ליום 13.3.19. ניתן לקבל מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים

מחירי הצאן נכון לשבוע של ה 7 בפברואר 2019: טלאים וטליות 27 - 28 שקל לק״ג, כבשים 16.5 - 17.5 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ


נכון לשבוע של ה 30 בינואר 2019 : מחיר טלאים/יות 27 - 28 שקל לק״ג, מחירי כבשים 16.5 - 17.5 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ

מחירי הצאן לשבוע של ה 10 בינואר 2019, לטלאים/טליות 27 - 28 שקל לק״ג, לכבשים 16 - 17 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ


חשד לפה-וטלפיים בקיבוץ גונןמחירי הצאן נכון ל 5 בדצמבר 2018 - מחירי טלאים וטליות: 27 - 28 שקל לק״ג. מחירי כבשים: 16 - 17 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״מ.


מחירי צאן מומלצים ל 8 בנובמבר 2018: 29 – 30 ₪ לק"ג חי טלאים וטליות, 16 - 17 ₪ לק"ג חי כבשים (המחירים כוללים מע"מ).מחירי הצאן לשבוע של ה 7 באוקטובר: 32 - 33 שקל לק״ג טלאים וטליות, 18 - 19 שקל לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ
מחירי הצאן נכון ל- 6 בספטמבר 2018: 33 - 34 שקל לק״ג טלאים וטליות, 19 - 20 שקל לק״ג כבשים. (המחירים כוללים מע״מ).

מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 26 באוגוסט 2018: 33 - 34 שקל לק״ג טלאים וטליות, 19 - 20 שקל לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ
מחירי הצאן לשבוע של ה 5 באוגוסט 2018 - טלאים/יות 33 - 34 שקל לק״ג, כבשים 33 - 34 שקל לק״ג. המחירים כוללים מע״ממחירי הצאן נכון לשבוע של ה 1 ביולי 2018: טלאים וטליות 32.5 - 33.5 ש״ח לק״ג, מחירי כבשים 18.0 - 19.0 ש״ח לק״ג. המחירים כוללים מע״מ

מחירי הצאן נכון לשבוע של ה 3 ביוני 2018: טלאים וטליות 32.5 - 33.5 ש״ח לק״ג, מחירי כבשים 18.0 - 19.0 ש״ח לק״ג. המחירים כוללים מע״ממחירים מומלצים לשבוע של ה- 21 במאי 2018 הם: 32 - 33 שקל לק״ג טלאים/יות ו- 17 - 18 שקל לק״ג כבשים בוגרות. המחירים כוללים מע״מ.

מחירי בשר לשבוע של ה 6 במאי 2018: טלאים/יות 32 - 33 שקל לק״ג, כבשים 17 - 18 שקל לק״ג משקל. המחירים כוללים מע״מ.

מחירי הצאן נכון לשבוע של ה 30 באפריל 2018: טלאים/יות 31.5 - 32.5 שקל לק״ג, 17-18 שקל לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ.

מחלת הפה והטלפיים אובחנה בנווה אור. ישנם חשדות קלינים בעדרי בקר לבשר ובצבאים בנחל תבור


אירוע פה וטלפיים - במהלך חול המועד פסח אובחנה מחלת הפה והטלפיים בבקר לבשר בקיבוץ גזית.

מחירי בשר צאן נכול לשבוע של ה 9 באפריל 2018 - טלאים/טליות 31 - 32 ש״ח לק״ג חי, כבשים 17 - 18 ש״ח לק״ג חי. המחירים כוללים מע״מ.


מחיר הצאן לשבוע של ה 4 במרץ 2018: טלאים/יות 30.5 - 31.5 ש״ח לק״ג חי, כבשים בוגרות 17 - 18 ש״ח לק״ג. המחירים כוללים מע״מ


מחירי ק״ג צאן נכון לשבוע של ה 5 בפברואר 2018: 30.5 - 31.5 ש״ח לק״ג טלאים וטליות, 17.0 - 18.0 ש״ח לק״ג חי כבשים. המחירים כוללים מע״מ

מועצת החלב מקיימת הליך העברת מכסות (קניה,מכירה) של חלב כבשים ועזים. המעוניינים מוזמנים להוריד את הטפסים הרלוונטיים מאתר מועצת החלב, למלא אותם ולשלוח למועצת החלב עד ה 10 בינואר 2018.


מחירי בשר מומלצים לשבוע של ה 3 בינואר 2018 30.5 - 31.5 ששל לק״ג טלאים וטליות, ו- 17.0 - 18.0 לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ


מחירי הצאן המומלצים לשבוע של ה 4 בדצמבר 2017 - 30.5-31.5 ש״ח לק״ג טלאים לטליות, 17-18 ש״ח לק״ג כבשים בוגרות. המחירים כוללים מע״מ
מחירי הצאן נכון לשבוע של ה 6 בנובמבר - טלאים/יות 31 - 32 ש״ח לק״ג, מחירי כבשים 17 - 18 ש״ח לק״ג. המחירים כוללים מע״מ


מחירי בשר צאן נכון לשבוע של ה 2 באוקטובר 2017: 32.0 - 33.0 ש״ח לק״ג טלאים וטליות, 17.0 - 18.0 ש״ח לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ

מחירי בשר מומלצים לשבוע של ה 4 באוגוסט 2017 - 32.5 - 33.5 ₪ לק"ג חי טלאים וטליות, 18.0 - 19.0 ₪ לק״ג חי כבשים. המחירים כוללים מע״מ.
מחירי בשר מומלצים לשבוע של ה 21 באוגוסט 2017 - 32.5 - 33.5 ש״ח לק״ג טלאים וטליות, 18 - 19 ש״ח לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ

מחירי בשר לשבוע של ה 7 באוגוסט 2017, טלאים: 32 - 33 ש״ח לק״ג, כבשים 18 - 19 ש״ח לק״ג. המחירים כוללים מע״מ


מחירי בשר מומלצים: 32.0 - 33.0 ₪ לק"ג טלאים וטליות, 18.0 - 19.0 ש״ח לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ.


המחירים המומלצים לשבוע של ה 20 ביולי 2017 הם: 32:00-33:00 ש״ח לק״ג של טלאים וטליות, ו 18:00-19:00ש״ח של כבשים . המחירים כוללים מע״מ.מחירי בשר צאן לשבוע של ה 2 ביולי 2017: 32 - 33 ₪ לק"ג טלאים וטליות, 18 - 19 ₪ לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע"מ.


מחירי הצאן לשבוע של ה 18 ביוני 2017 - טלאים וטליות 32.0 - 33.0 ש״ח לק״ג, כבשים בוגרות 18.0 - 19.0 ש״ח לק״ג. המחירים כוללים מע״מ

בדיקות המעבדה שללו את החשד לפה וטלפיים ברפת דביר. לידיעתכם...

מחירי הצאן נכון לשבוע של ה 12 ביוני 2017 - 32 - 33 ש״ח לק״ג טלאים ו 18 - 19 ש״ח לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ.


מחירי בשר נכון להיום 06 ביוני 2017: 32.0 - 33.0 ש״ח לק״ג בשר טלה, 18.0 - 19.0 ש״ח לק״ג בשר כבשים. המחירים כוללים מע״מ


מחירי בשר נכון לשבוע של ה 28 במאי 2017 - המחיר לטלאים וטליות 31-32 ₪/לק"ג, המחיר לכבשים 17-18 ₪/לק"ג. המחירים כוללים מע״מהגיע דיווח על אבחון פו"ט בשטחי הרשות – יאטה ורמאללה. האבחון מ- 2 עדרי כבשים ביאטה ושני עדרים (כבשים ובקר) ברמאללה. לידיעתכם...


מחירי בשר מומלצים: 30.5 - 31.5 ₪ לק"ג חי טלאים וטליות. מחירי כבשים לבשר 17.0 - 18.0 ₪ לק"ג חי (המחירים כוללים מע"מ).


מחירי בשר צאן לשבוע של ה 1 במאי 2017: לטלאים וטליות 30-31 ש״ח לק״ג, לכבשים 17-18 ש״ח לק״ג. המחירים כוללים מע״מ.מחירי בשר מומלצים נכון להיום - ה 30 במרץ 2017: טלאים וטליות 29.0 - 30.0 ש״ח לק״ג כולל מע״מ, מחירי כבשים 16.5 - 17.5 ש״ח לק״ג כולל מע״מ.


מחירי בשר נכון לשבוע של ה 5 במרץ 2017 - טלאים: 27.0- 28.0 ש״ח לק״ג חי, כבשים: 15.0 - 16.0 ש״ח לק״ג חי. המחירים כוללים מע״מ
מחירי בשר מומלצים לשבוע הראשון של פברואר 2017: 27-28 ₪ לק"ג טלאים וטליות, 15-16 ₪ לק"ג כבשים (המחירים כוללים מע"מ).


נכון לשבוע של ה 2 בינואר 2017 - מחירי בשר מומלצים: 29.0 - 30.0 ₪ לק״ג טלאים, 16.0 - 17.0 ₪ לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ.נכון לשבוע של ה 5 בדצמבר 2016, מחירי בשר צאן - 29.5 - 30.5 ש״ח לק״ג לטלאים ו 16.5 - 17.5 לק״ג לכבשים. המחירים כוללים מע״מנכון לשבוע של ה 6 בנובמבר 2016 מחירי בשר צאן - 31.5 - 32.5 ₪ לק"ג/חי טלאים וטליות, 18-19 ₪ לק"ג לכבשים. המחירים כוללים מע"מ.


נכון לשבוע של ה 10 באוקטובר 2016 מחירי בשר צאן הם: 34.50-33.50 ₪ לק"ג של טלאים וטליות, מחירי כבשים לבשר 19-20 ₪ לק"ג. המחירים כוללים מע"מ.

מחירי בשר צאן המומלצים לשבוע של ה 11 בספטמבר 2016 - 34.50-35.50 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 20-21 ש"ח/ק"ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ


מחירי בשר לשבוע של ה 5 בספטמבר 2016 ללא שינוי

מחירי בשר לשבוע של ה 5 בספטמבר 2016 ללא שינוי

מחירי בשר צאן לשבוע של ה 22 באוגוסט 2016 ללא שינוי מהשבוע הקודם...מחירי בשר מומלצים נכון לשבוע של ה 15 באוגוסט 2016: 35-36 ש"ח לק"ג טלאים וטליות, 21-22 ש״ח לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע"מ.


נכון לשבוע של ה- 7 באוגוסט 2016: מחירי בשר המומלצים - 36 - 35 ₪ לק"ג טלאים וטליות, ו- 22 -21 ₪ לק"ג כבשים. המחירים כוללים מע"מ.עדכון מחירי בשר לשבוע של ה 25 ביולי: 35-36 ש"ח/ק"ג לטלאים וטליות, ו- 21-22 לכבשים. המחירים כוללים מע"מ.

ביום שלישי ה- 26.7.16 בשעה 11:00 תתקיים הפגנת המונים בבריכות הדגים של קיבוץ מעוז חיים בעמק בית שאן. נלחמים על החקלאות שומרים על ההתיישבות במדינת ישראל

מחירי בשר לשבוע של ה 18 ביולי 2016 ללא שינוי - 34.5 - 35.5 ש״ח לק״ג טלאים/יות ו 21 - 22 ש״ח לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע״מ

מחירי בשר לשבוע של ה 11 ביולי 2016 ללא שינוי...

מחירי בשר לשבוע של ה 3 ביולי 2016: טלאים, טליות 34.5 - 35.5 ש״ח לק״ג (כולל מע״מ). מחיר כבשים ללא שינוי 21-22 ש״ח לק״ג (כולל מע״מ).מחירי בשר לשבוע של ה- 27 ביוני 2016 ללא שינוי, 35-34 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות ו 22 -21 לכבשים. המחירים כוללים מע"מ.נכון לשבוע של ה 20 ביוני 2016 - מחירי בשר מומלצים: 34-35 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 21-22 ש״/ק״ג כבשים. המחירים כוללים מע"מ.


מחירי בשר צאן לשבוע של ה 05.06.2016: 35 - 34 ₪ לק"ג טלאים וטליות, 21 - 20 ₪ לק"ג כבשים (המחירים כוללים מע"מ).


נכון לשבוע של ה- 30 במאי 2016: מחירי בשר מומלצים 34-35 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות,20-21 ש״ח/ק״ג כבשים. המחירים כוללים מע"מ

מחירי בשר נכון לשבוע של ה- 23 במאי 2016: 34:50-33:50 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 21-20 ש״ח/ק״ג כבשים. המחירים כוללים מע"מ.


לשבוע של ה- 2 במאי 2016 - מחירי בשר מומלצים: 32-33 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 19-20 ש״ח לק״ג כבשים. המחירים כוללים מע"מ.מחירי בשר צאן מומלצים לשבוע של ה- 18 באפריל 2016: 32-33 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 19-20 ש"ח/ק"ג כבשים. המחירים כוללים מע"מ.


נכון לשבוע של ה- 11 באפריל 2016 - מחירי בשר מומלצים: 32-33 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 19-20 ש״ח/ק״ג כבשים. המחירים כוללים מע"מ


מחירי בשר נכון לשבוע של ה- 4 באפריל 2016 - טלאים וטליות: 32.0 - 33.0 ₪/ק״ג, כבשים: 19 - 20 ₪/ק״ג. המחירים כוללים מע"מ.


מחירי בשר נכון לשבוע של ה- 28 במרץ 2016 - טלאים וטליות: 32.0 - 33.0 ₪/ק״ג, כבשים: 19.0 - 20.00 ₪/ק״ג. המחירים כוללים מע"מ.


מחירי הבשר לשבוע של ה- 22 במרץ 2016: 31-32 ש״ח/ק״ג לטלאים וטליות 18-19 ש״ח/ק״ג לכבשים. המחירים כוללים מע״מ


מתארגנת רכישה מרוכזת של מפסטרות, המעוניינים מוזמנים לפנות להתאחדות במייל או בטלפון 072-2839880


מחירי בשר מומלצים לשבוע של ה 7 במרץ 2016: טלאים/יות 31-32 ש״ח/ק״ג, כבשים 18-19 ש״ח/ק״ג. המחירים כוללים מע״מ


מחירי בשר מומלצים לשבוע של ה- 1 במרץ 2016 הם: 31-32 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 18-19 ש״ח/ק״ג כבשים. המחירים כוללים מע"מ

החברים מוזמנים לאסיפה הכללית שתתקיים ביום שני ה- 22.2.2016 בשעה 10:30 בקיבוץ איל במועדון "המכבסה". סדר יום נשלח בנפרד


מחירי בשר נכון לשבוע של ה 8 בפברואר 2016: 31-32 ש״ח לק"ג טלאים וטליות, 18-19 לכבשים. המחירים כוללים מע"מ.
מחירי בשר המומלצים לשבוע של ה 1 בפברואר 2016 - 32.50-31.50 ש"ח לק"ג טלאים וטליות, 19-18 לכבשים. המחירים כוללים מע"מ.

מחירי בשר מומלצים לשבוע של ה 25 בינואר 2016: 32.5 - 31.5 ש״ח לק"ג טלאים וטליות, 18 - 19 ש״ח לק״ג כבשים המחיר כולל מע"מ


נכון לשבוע של ה 19 בינואר 2016 - מחירי בשר מומלצים: 32.50 - 31.50 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 19-18 לכבשים. המחיר כולל מע"מ


מחירי בשר מומלצים נכון לשבוע של ה- 4 בינואר 2016: 32-33 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 18-19 לכבשים. המחירים כוללים מע"מ

מחירי בשר צאן המומלצים לשבוע של ה 28 בדצמבר 2015 הם 33:50-32:50 ש"ח/ק"ג לטלאים וטליות ו- 19-18 ש"ח/ק"ג כבשים. המחירים כוללים מע"ממחירי בשר המומלצים נכון לשבוע של ה 30 בנובמבר 2015: 33.5 - 34.5 ש"ח לק"ג טלאים וטליות, 19 - 20 ש״ח לק״ג כבשים, המחירים כוללים מע"מ.


מחירי בשר לשבוע של ה- 8 בנובמבר 2015: 34-35 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 19-20 לכבשים. המחיר כולל מע"מ


מחירי בשר לשבוע של ה- 2 בנובמבר 2015: 34-35 ש״ח לק״ג לטלאים וטליות , 19-20 ש״ח לק״ג כבשים. המחיר כולל מע״מ


מחירי בשר לשבוע של ה 19 באוקטובר 2015: 34-35 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 19-20 לכבשים, המחירים כוללים מע"מ.
מחירי בשר צאן נכון לשבוע של ה- 06 בספטמבר 2015: 35-34 ש"ח/ק"ג טלאים, 20-19 לכבשים. המחיר כולל מע"מ.
מחירי בשר לשבוע של ה 27 ביולי 2015: 33-32 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 19-18 לכבשים. המחיר כולל מע"מ.מחירי הבשר המומלצים ליום ב׳ ה 13 ביולי 2015: טלאים וטליות 32.0 - 33.0 ₪/לק"ג חי. כבשים 18.0 - 19.0 ₪/לק"ג חי. המחירים כוללים מע״צ


מחירי בשר לשבוע של ה 29 ביוני - 32-33 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 18-19 כבשים. המחירים כוללים מע"מ


עדכון מחירי בשר נכון לשבוע של ה 15 ביוני 2015: 32-33 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 18-19 כבשים. המחירים כוללים מע"מ.


עדכון מחירי בשר מומלצים לשבוע של ה 1 ביוני 2015: 31-32 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 18-19 לכבשים. המחירים כוללים מע"מ

מחירי בשר נכון לשבוע של ה- 25 במאי 2015 המומלצים: 31:50 - 30:50 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות, 18 - 19 לכבשים. המחירים כוללים מע"מ.


מחירי בשר נכון לשבוע של ה- 10 במאי 2015: 29:00-30:00 ₪ לק"ג טלאים וטליות כולל מע"מ. כבשים: 17:00-18:00 ₪ לק" כולל מע"מ


עדכון מחירי בשר מומלצים נכון לשבוע של ה 4 במאי 2015: 30-29 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות,18-17 כבשים (המחירים כוללים מע"מ).


מחירי בשר מומלצים נכון לשבוע של ה- 20 באפריל 2015: 28-29 ש"ח/ק"ג טלאים וטליות,16-17 כבשים. המחיר כולל מע"מ.


מחירי בשר מומלצים נכון לשבוע של ה- 13 באפריל 2015 - טלאים וטליות 28-29 ₪ לק"ג במשק כולל מע"מ. כבשים 16-17 ₪ לק"ג במשק כולל מע"מ.בשל עודפי חלב כבשים - היכנסו לקובץ הנחיות מרץ 2015 באזור הסגור


פרמטרים מקצועיים המשווים עדרי חלב קיבוציים ומחירי בשר מעודכנים מופיעים במידעונים תחת ״אזור יצרן״...


לידיעתכם, יש התפרצות של אבעבועות צאן בעדר כבשים בצפון הארץמחירי בשר מומלצים שבוע - 1 ביולי - 29:00-28:00 ₪ טלאים וטליות, כבשים 17:00-18:00 ₪. (המחירים כוללים מע״מ)כניסה למשתמש
שם משתמש
סיסמא
כניסה אוטומטית
חדשות
הליך העברת מכסות חלב כבשים, עדכון
בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 2.9 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע"מ).
גלריה תמונות
המלצת החודש
מחלבת תנובה מחלבת טרה מחלבות גד מועצת החלב התאחדות מגדלי הבקר אמבל החקלאית משרד החקלאות
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי צאן, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ